Pravno obvestilo

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh Engagency.si, je last podjetja Klepetalni robot d.o.o. in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Vsebine (besedila, slike, logotipi …), objavljene na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Klepetalni robot d.o.o..

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah.

 

Pravila zasebnosti

Engagency.si. je del poslovnega sistema Klepetalni robot d.o.o., v okviru katerega so vzpostavljeni in uporabljeni visoki standardi poslovnega upravljanja in transparentnega poslovanja, kar pomeni odgovorno, zakonito in etično utemeljeno obnašanje, ki hkrati vključujejo spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov.

Ob upoštevanju omenjenih standardov, Klepetalni robot d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke zakonito, pošteno in transparentno, v skladu z veljavnimi predpisi ter izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe zaradi zaščite osebnih podatkov pred nezakonitim dostopom in zlorabo.

Klepetalni robot d.o.o. se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov pomembno tako našim uporabnikom, kakor tudi drugim posameznikom. Prav zato vas želimo obvestiti, katere osebne podatke zbiramo, kako z njimi upravljamo in kako skrbimo za njihovo varstvo.

 

Namen, obseg in pravni temelj obdelave

Osebni podatki se zbirajo za posebne, izrecne in zakonite namene, v nujnem obsegu in se obdelujejo na način, ki je skladen s temi nameni. Klepetalni robot d.o.o. bo osebne podatke zbiral in obdeloval samo v primerih, ko je to s predpisi dovoljeno:

  • obdelava je potrebna zaradi izpolnitve zakonske obveznosti;
  • ko je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov;
  • obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
  • obdelava je potrebna za zakonite interese podjetja Klepetalni robot d.o.o. ali povezanih družb.

 

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno identificirajo. To so na primer vaše ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov ali poštni naslov. Klepetalni robot d.o.o. ne zbira vaših osebnih podatkov, razen v primeru, ko vi izrecno predložite tovrstne podatke (na primer v poizvedbi za določeno storitev, sklenitvijo pogodbe ali zahtevkom za določena postopanja pred sklenitvijo pogodbe, ob prijavi na elektronske novice, sodelovanju v anketah, ob zahtevanju določenih informacij, predajo življenjepisa ali odprte ponudbe ali ob prijavi na razpise za prosta delovna mesta.

Vaše osebne podatke zbiramo, shranjujemo, uporabljamo ali prenašamo v obsegu – vsebinskem in časovnem – ki je potreben v določenem primeru, na primer, da odgovorimo na vaša vprašanja, izpolnimo vaše zahteve, vas obvestimo o naših storitvah, izpolnjujemo pogodbeno obveznost ali nujna postopanja pred sklenitvijo pogodbe, ali izpolnjujemo druge naše zakonske in pravne obveznosti.

Klepetalni robot d.o.o. jamči, da vaših osebnih podatkov ne bo nikomur prodajal, da vaših osebnih podatkov ne bo posredoval ali posojal tretji strani, če to ni potrebno za izpolnitev določenega namena, za katerega ste nam zaupali svoje osebne podatke, prav tako jamči, da vaših osebnih podatkov ne bo predal kateremu koli nepooblaščenemu prejemniku. V primeru, ko to zahteva zakon ali drugi zavezujoči predpis, obstaja možnost, da bomo morali vaše osebne podatke dostaviti pristojnemu organu javne oblasti. Zbrani podatki se bodo hranili tako dolgo, kolikor je to potrebno za namen, za katerega so zbrani, oziroma do roka določenega v veljavnih predpisih.

 

Uporaba osebnih podatkov za namene oglaševanja in trženja

Ko se vaši osebni podatki uporabljajo za namene oglaševanja in trženja skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, bodo vaši podatki shranjeni in uporabljeni za te namene, na primer za pošiljanje elektronskih obvestil. Če se bodo vaši osebni podatki uporabljali za namen pošiljanja individualnih (vam) prilagojenih oglasov in promocij zaradi ustvarjanja in vzdrževanja uporabniškega profila, boste o tem v naprej obveščeni, torej še pred pošiljanjem tovrstnih oglasov in promocij, pred tovrstno obdelavo osebnih podatkov pa vas bomo vsekakor zaprosili posebej, izrecno in informirano za privolitev. Vaše podatke bomo prav tako uporabili, če bomo želeli analizirati in izboljšati učinkovitost naših spletnih storitev, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj v anketah ali raznih drugih vprašalnikih, ali na način, ki bo zagotavljal, da se vaši osebni podatki ne navedejo z imenom oziroma, da se ne morejo povezati s konkretno osebo.

 

Uveljavljanje pravice posameznika

Ko se vaši osebni podatki uporabljajo za namene oglaševanja in trženja skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, lahko v katerem koli trenutku od nas zahtevate informacijo o svojih osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, ali zahtevate njihov popravek.

Prekličete lahko uporabo ali izbris svojih osebnih podatkov ali prekličete privolitve za vse ali samo za nekatere namene (razen, ko to ni mogoče – na primer, ko gre za obdelavo podatkov za statistične namene, za katere osebni podatki nikakor ne omogočajo identifikacije) oziroma prepoveste prenos podatkov drugemu vodji obdelave pod zakonskimi pogoji. Prav tako lahko vložite ugovor na uporabo svojih osebnih podatkov v situacijah, ki so utemeljene na obstoju našega legitimnega interesa, še posebej, ko jih uporabljamo za potrebe neposrednega trženja.

Z naše strani bomo v največji možni in razumni meri skrbeli za to, da bodo osebni podatki, ki ste nam jih dostavili, pravilno evidentirani, hkrati pa je odgovornost za točnost tudi na vaši strani, zato vas prosimo, da podatke redno in pravočasno posodabljate oziroma da nam dostavite zahtevek za vpis spremembe ali za popravek.

Za uveljavitev vseh svojih pravic in obveznosti glede uporabe osebnih podatkov se lahko obrnete na elektronski naslov podjetja Klepetalni robot d.o.o.: support@engagency.si.

Ob vzpostavitvi kontakta in prejemu navedenih zahtev bomo vložili razumne napore, da potrdimo vašo identiteto in preprečimo neavtorizirano obdelavo osebnih podatkov. Po prejemu vaših zahtev bomo zahtevano aktivnost izvedli v primernem roku, vendar najkasneje v roku 30 dni od prejema ter vas o tem po potrebi obvestili. Skladno z zakonom varovanja osebnih podatkov, bodo vaši podatki shranjeni in uporabljeni za te namene, na primer za pošiljanje elektronskih obvestil.

 

Varnost podatkov

Implementirali smo tehnične in organizacijske ukrepe, da bi preprečili izgubo vaših podatkov, spreminjanje, odtujitev ali dostop nepooblaščene tretje strani oziroma kakršno koli nepooblaščeno obdelavo le teh. Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen samo na tiste zaposlene, ki te informacije potrebujejo za posredovanje naših storitev oziroma za reševanje vašega vprašanja. Nenehno izobražujemo naše zaposlene o tem, kako pomembna je zaupnost podatkov in ohranjanje zasebnosti in varstvo vaših podatkov.

Zbiramo samo tiste podatke, ki so potrebni za določeno obdelavo in jih ne hranimo dlje, kot je to potrebno oziroma določeno z zakonskimi predpisi. Na naši spletni strani boste lahko občasno našli povezave na druge spletne strani ali portale, lahko pa vam ponudimo tudi značilnosti družbenih omrežij, ki omogočajo delitev osebnih podatkov na družbenih omrežjih. Priporočamo, da vsekakor predhodno preberete pravila o varstvu osebnih podatkov na teh portalih ali družbenih omrežjih ali tretjih osebah, kakor tudi o sprejetih ukrepih o varstvu le teh, saj se lahko razlikujejo od teh Pravil in naših sprejetih ukrepov, za kar pa mi ne moremo biti odgovorni.

 

Omejitev odgovornosti

Čeprav sprejemamo dostopne tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključno ali namerno zlorabo, uničenjem, izgubo, nepooblaščenimi spremembami ali dostopom, ne moremo jamčiti, da nekateri osebni podatki, ki jih zberemo, kljub določbam teh Pravil o varovanju zasebnosti, ne bodo nikoli naključno razkriti. V največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo povzročeno uporabnikom ali tretjim osebam z naključnim razkritjem osebnih podatkov. Ker nimamo nadzora nad osebnimi podatki, ki jih predložite pri dostopu do drugih portalov in uporabi le teh ali neposredno tretjim osebam (na primer pri sodelovanju v sponzoriranih dejavnostih), v največji meri, ki jo dopušča zakon, izključujemo odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala vam ali tretjim osebam zaradi posredovanja osebnih podatkov.

 

Posodabljanje in spreminjanje

Pridržujemo si pravico za spreminjanje ali posodabljanje delov teh Pravil v vsakem trenutku in brez predhodne najave. Občasno obiščite našo spletno stran, da boste seznanjeni s spremembami ali posodobitvijo Pravil.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart